Sankara, Beyin Yaşlanma Çalışmalarını Bilim Dünyasına Sunuyor!

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Beyin Aktivitesi ve Bilişsel Performans Ölçüm Analiz Laboratuvarı Beyin Yaşlanması Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde yürütülen araştırmanın ilk verileri, “Demans Hastalarında Bilişsel Bozukluk Üzerindeki Covid-19 Etkilerinin EEG Analizi: Güç Spektral Yoğunlukları ve Frekans Bandı Analizlerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışma ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 21. Ulusal Sinirbilim Kongresi’nde ekibimizden Y. Müh. Mustafa Yasir Özdemir tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Demans hastalarının EEG/Nörofizyolojik işaretlerini değerlendiren çalışmada Covid-19 ‘un Bilişsel bozulmaya etkisi ele alınmıştır. Çalışmalar devam etmekle birlikte ön bulgular net bir etkinin olmadığını göstermektedir. Bu durum kurumda kalan hastaların bakımlarının pandemi sürecinde düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ile ilişkilendirilmektedir.