KURUCUMUZDAN

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

‘’Yiyecekler ilaçlarımız olsun’’ sözü Antik Yunan’dan günümüze kadar önemini kaybetmeden gelmektedir.

Kuruluşun temel amaçlarından biri de bu görüşün hedefidir. Sağlıklı yaşam, her yaşın gereğine uygun bedensel, entelektüel verimlilik ancak amacına uygun beslenme ile mümkündür.

Whatsapp Image 2022 09 17 At 19.12.43

Sağlıklı bir yaşamın sağlanması adına gereken, bilimsel olarak kanıtlanmış tüm doğal bileşenleri yüksek teknoloji kullanılarak genel olarak tükettiğimiz gıdaların içerisinde ekleyerek sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak merkezimizin temel hedeflerinin başında gelmektedir.

Bu amaçla, eksikliği giderilmiş besinleri sofraya yeniden kazandırmak, amaca uygun yeni teknoloji geliştirilmesine öncülük etmek, temel besin maddelerinde eksilen sağlık sağlayıcı bileşenleri araştırmak ve bileşen eksikliğine bağlı ortaya çıkmış sağlık sorunlarını araştırmak ve yayınlamak merkezin faaliyet alanlarına girmektedir.

İŞBİRLİKLERİMİZ

TARİHÇEMİZ

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı yetmişli yılların başından başlayarak 2010 yılına kadar süren Prof. Dr. İhsan KARA’nın akademik yaşamdaki çalışmalarını akademi dışında da sürdürebilme, toplum sağlığını bilimsel kanıtlara dayalı ürünlerle koruma amacını taşımaktadır. Ortalama 40 yıla yakın süredir gerçekleştirilen çalışmalar temel olarak beyin araştırmaları ile sınırlıdır.

Merkezin çalışma alanları özetle

Beynin insan ve diğer canlılarda gelişimi,
Beynin çalışma prensipleri,
Beyin hastalıkları,
Beynin moleküler yaşlanması,
Yaşlanma belirteçlerinin belirlenmesi ve bunların kanıta dayalı olarak saptanması,
Yaşlanmaya bağlı süreçlerin moleküler mekanizmaları,
Bu süreçleri hızlandıran ve yavaşlatan faktörlerin belirlenmesi,
Yavaşlatma süreçlerindeki etkin faktörlerin günlük yaşamda kullanma imkanlarının araştırılması gibi çok farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirilmektedir.
Merkezin temel hedeflerinden biri de yetişkin sağlıklı bireylerin sağlıklarını koruyup, geliştirerek, yetişkin eğitimli üretken beyinlerin yaşlanmaya terk edilmesinin önüne geçilmesini sağlamaktır. Merkezimizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlarla hedeflediğimiz doğrultuda yenilikçi ürünler üretmek, merkezin temel bileşenlerindendir.

Ülkemizde çocukluk çağı obezitesi son on yılda iki katına yükselerek, %30’ların üzerinde olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmektedir. Konu ciddi sağlık sorunu olup aile ve hükümetler için ekonomik yükler getirmektedir. Sorunun ortaya çıkış nedenini beslenmenin zenginleştirilmesi ile engelleyerek ortadan kaldırma mümkündür.

Obeziteye neden olan beslenme biçimini, obeziteye engel olan ve düzelten beslenme çeşidine çevirmek yapılması gereken gerçekçi davranıştır. Merkezimizde bu amaçlar doğrultusunda çalışan araştırma grupları mevcuttur. Bu araştırma grupları değişimi gerçekleştirecek moleküllerin araştırılmasını yapmakta, ülkemizdeki hangi doğal kaynaklardan daha verimli ve ekonomik bir şekilde bu doğal bileşenlerin saflaştırılacağını araştırmaktadır.

Obezitenin neden olduğu kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, diyabet komplikasyonları gibi birçok hastalık alanı da araştırmalarımız içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz araştırmalardan biri de yüksek teknoloji kullanarak tek bir besin desteği ile birden fazla sağlık sorununun engellenmesini sağlamaktadır

Merkezimizin temel faaliyet alanı içerisinde yer alan konular hakkında sistematik bilgi üretebilmek, temel sağlık problemlerinin moleküler mekanizmalarını aydınlatmak, nörobiyolojisini kavramak ve bunlar hakkında proje ve son ürün üretmek temel hedeflerimizdir. Merkezimizi kurulu araştırma laboratuvarlarımızda yer alan araştırmacılar dışındaki ilgili tüm araştırmacılara açık tutarak birlikte projeler geliştirmek, ortak iş birlikleri ile yenilikçi ürünler üretmek merkezimizin vizyonları arasındadır.

Ülkemiz tıbbi bitki florasını akademiden gelen bilgilerle dünya standartlarında ana ürüne çeviren üretici olma hedefiyle her geçen gün araştırmalarımızı arttırmaktayız. Ülkemizin doğal flora kaynaklarını global pazarın isteklerine uygun olarak ürünlere çevirmek ve bunu bilimsel araştırmalarla zenginleştirmek için çalışmaktayız. Yetişkin kadrolarımız ve teknolojik imkanlarımızla her yıl ülkemiz doğal kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere çevirme hedefiyle çalışmaktayız.

KURULUŞ

2018

ÜRETİM KAPASİTESİ

2018

TOPLAM ALAN

3100 m²

Merkezimiz 3100 m² kapalı alana sahip ve içerisinde 10 farklı araştırma laboratuvarının yanı sıra endüstriyel ölçeklerde ürün üretebilecek kapasiteye sahiptir.

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, ülkemizin özel sektör tarafından desteklenerek kurulmuş ilk ve tek Tematik Ar-Ge Merkezi’dir. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde yer alan merkezimizde bulunan 10 farklı araştırma, geliştirme birimine ek olarak insan sağlığına faydalı bileşenlerin bitkisel hammaddelerden saflaştırılarak gıda ve ilaç sanayinin kullanımına sunabilecek kapasitede, endüstriyel ölçeklerde üretimini gerçekleştirecek moleküler üretim birimine ve ayrıca fonksiyonel gıda üretimine yönelik zeytinyağı dolum tesisi ve fonksiyonel unlu mamül üretim tesisine sahiptir.

Merkezimiz, hammadde olarak gelen bitkisel ürünleri yüksek teknoloji kullanıp işleyerek, sağlığımıza faydalı bileşenleri bitkisel materyaller içerisinden endüstriyel ölçeklerde saflaştırabilecek, bu bileşenlerin hücre kültürlerindeki moleküler aktivitelerini (antikanser, antiobezite, enerji verici, uzun yaşamı sağlayıcı, nörodejenerasyonu engelleyici etkileri gibi) araştırabilecek, antimikrobiyal aktivitesini belirleyebilecek, beynimiz üzerindeki etkinliğini (kognitif performansımızı arttırıcı, hafızamızı güçlendirici, duygu durumumuzu etkileyici aktiviteleri) belirleyebilecek, farklı deneysel hayvan hastalık modelleri (Alzheimer, Parkinson, diğer nörodejeneratif hastalıklar, depresyon, şizofreni vs.) üzerindeki etkinliğini belirleyebilecek, farklı biyosensör üretimleri ile hastalık ya da sağlık belirteçlerimizin kolay tespit ve analizini gerçekleştirebilecek yaygın araştırma gücüne sahiptir.

Araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ışığında, yeni ürün üretimine yönelik endüstriyel ölçeklerde üretim yapabileceğimiz 3 farklı endüstriyel üretim ünitemiz mevcuttur.

Ülkemizdeki kronik hastalıkların gelişiminin engellenmesi, toplumumuzun sağlıklı ve ekonomik gıdalara erişimi ile mümkündür. Bu kapsamda toplumumuzun tükettiği temel gıdaların farklı ve doğal biyobileşenlerce zenginleştirilmesi, böylece toplum sağlığının en ekonomik yoldan korunmasının sağlanması merkezimizin önde gelen hedeflerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde bu tür uygulamalar oldukça yaygındır. “Fonksiyonel Gıdalar” olarak bilinen bu gıdalar, “sağlığa bir fayda sağlayan” gıdalar olarak bilinirler. Diğer bir tanımla; Fonksiyonel Gıdalar vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda bileşenleri olarak bilinmektedir.

Ürün Geliştirme
Bitkilerden saflaştırdığımız biyoaktif maddeleri nanobiyoteknolojik yöntemler kullanarak biyoyararlanımlarını arttırıyoruz.

Proje Destekleri
Merkezimizde yürüttüğümüz projeler, özkaynaklar haricinde KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarından sağladığımız proje destekleri ile sürdürülmektedir.

Kalite
Merkezimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerine sahiptir.

Sağlık Araştırmaları
Merkezimizdeki hücre kültürü ve deneysel laboratuvarlarda kanser,diyabet ve alzheimer hastalıklarına karşı çalışmalar yürütülmektedir.